A Apacsékszer Webshop honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Vásárlási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák Silver Store Kft. (székhely: 1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7 Fsz. 10., adószám: 12249350-2-42), mint eladó (továbbiakban Eladó) által üzemeltetett webáruház (Online Boutique) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: ASZF.pdf

Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Eladó adatai:

Az eladó neve: Silver Store Kft.

Az eladó székhelye: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. fsz. 10.

Az eladó postacíme: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. fsz. 10.

Az eladó üzletei:

  • Westend City Center 1062 Budapest, Váci út 1-3. aluljárószint Niagara tér 25. I.D. 093
  • Pólus Center 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. földszint V4
  • Árkád Üzletház 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25/a. 1. emelet 11/A üzlet
  • Mammut II. – 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. 2. emelet, K238/a üzlet
  • Allee Bevásárlóközpont 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. I.emelet F062
  • Árkád Üzletház 6724 Szeged, Londoni körút 3.  -1 szint U07 üzlet
  • Korzó Bevásárlóközpont 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. A. épület 1.emelet AS201
  • Árkád Üzletház 9027 Győr, Budai út 1. fszt. 6. üzlet
  • Árkád Üzletház 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. 1. emelet 35. üzlet
  • Malom Központ 6000 Kecskemét, Korona u. 2. HRSZ 3352

Cégjegyzékszáma: 01 09 569730

Adószáma: 12249350-2-42

Szakmai felügyeleti szerve: MKEH NHH

MKEH NHH nyilvántartási szám: PR2802

Telefonszám: +36 70 388 87 85

E-mail cím: apacssilverweb@gmail.com

Számlavezető bank neve: Budapest Bank

Bankszámlaszám: 10102086-68917800-01005001

A szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: InfoNetfort Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: kapcsolat@netfort.hu

Alapvető rendelkezések

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL

A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Ékszerhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek az oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó az ékszer megrendelését lehetővé teszi. A vásárló tájékozódik az ékszerek lényeges tulajdonságairól, azok ellenértékéről és lehetősége van megismerni a vásárlás, a szállítás, a fizetés részleteivel, a garanciavállalás mértékével. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a kötelező adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím. Szállítási adatok körében: szállítási ország, irányítószám, település, utca, házszám.

1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.

1.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt ékszerek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Ékszereknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

1.5 Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.

1.6. Amennyiben a Megrendelő a megrendelési adatlapot legalább a kötelező tartalmi elemekkel kitöltve megküldi az Eladó részére és azt az Eladó visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Megrendelő között.

Az Eladó a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül, legfeljebb 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre küldött nyilatkozattal, ezzel megerősíti az adásvételi szerződés felek közötti létrejöttét. Amennyiben az Eladó a visszaigazolási kötelezettségét elmulasztja, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető az Eladóhoz, illetve a Megrendelőhöz, vevőhöz megérkezettnek, amikor az számukra hozzáférhetővé válik.

A fentiek szerint elektronikus úton kötött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, melyre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai – különösen, de nem kizárólag a Polgári Törvénykönyv – valamint jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt rendelkezések irányadók.

Az adásvételi szerződést az Eladó elektronikus úton rögzíti, iktatja, így az utólag a webáruházba (Online Boutiqueba) történő belépést következően hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat a szerződési jognyilatkozat megtétele, azaz a megrendelés véglegesítése előtt módosíthatja, javíthatja.

Az ékszer lényeges tulajdonságai: a Megrendelők megtekinthetik az ékszerek bemutató oldalain.

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

2.1. Az Online Boutiquera bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló az oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti az Online Boutique zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.

2.2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.3. Az Online Boutiqueon az ékszerek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Ékszer árán felül fizet.

2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles ékszerek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért. A sikeres tranzakcióról a bank engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes megőrizni.

2.6. Az Online Boutiqueon feltüntetett Ékszer leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják

3. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. RENDELÉS

A rendeléshez nem kell regisztrálni.

4.1. A kiválasztott ékszerek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi ékszert megrendeli és elfogadja, hogy az ékszer megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

Mindig le kell ellenőrizni, a megvásárolni szándékozott tételt vagy tételeket a kosárban. Ha valamit módosítani szeretne a Vásárló, kattintson a „vissza” gombra és javítsa ki azt, amit módosítani szeretne.

4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a házhozszállítástól számított egy évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül.

4.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően az ékszer(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll az Eladó rendelkezésére.

Visszaigazolást a megrendelésről munkanapokon és munkaidőben küldünk.

4.4. A megrendelés véglegesítésével a Megrendelő, Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Megrendelő, Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét teljes egészében kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.5. A rendelés véglegesítésével a Megrendelő, Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

4.6. Az Eladó semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Megrendelő, Vásárló rendelését, a Megrendelő, Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

4.6.1. Amennyiben a Megrendelő, Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Megrendelő, Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

4.6.2. A Megrendelő, Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését.

Ha nem egyértelműek a vásárlás feltételei, és a Megrendelő, Vásárló úgy gondolja, hogy számára ez a megrendelés nem kedvező, hagyja el az Online Boutique és ne vásároljon.

4.6.3. Ha Megrendelő, Vásárló a megrendelt ékszer vételárát 5 napon belül az Eladó részére nem fizeti meg. Ebben az esetben az Eladó jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja, vagy bármely okból időszakosan vagy tartósan beszámíthatatlan, vagy nem tudja gyakorolni a Megrendelői, Vásárlói jogokat.

4.7. A Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Megrendelő, Vásárlónak (amennyiben Vásárló) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget Eladó az ékszer átvételétől számított 14 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Megrendelő, Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Megrendelő, Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti az ékszer vételárát. Az elállás részletes feltételeit az Online Boutiqueon közzétett tájékoztató tartalmazza.

A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak

Elállás

4.8. Elállási jog gyakorlásának menete:

4.8.1 Amennyiben a Megrendelő, Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázásai cím: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. fsz. 10.

Email cím: apacssilverweb@gmail.com

Ebből a célból a Megrendelő, Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is, postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.

4.8.2 A Megrendelő, Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt ékszert 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. fsz. 10. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az ékszert (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). Több ékszer adásvételekor, amennyiben az egyes ékszerek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott ékszer, illetve több tételből vagy darabból álló ékszer esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Megrendelő, Vásárló az elállási joggal.

4.8.3. Az Eladó nem köteles a Megrendelő, Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó   által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

4.8.4. Az Eladó jogosult a Megrendelő, Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta az ékszert, vagy a Megrendelő, Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Az eladó visszavonja a kiállított számlát.

4.8.5. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylettel azonos fizetési móddal egyező visszafizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő, Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Megrendelő, Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.8.6.A Megrendelő, Vásárló az ékszer jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.8.7. A Megrendelő, Vásárló a szerződés megkötésének, és az ékszer átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Megrendelő, Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

 4.9. Az Eladó nem köteles olyan ékszerek visszavételére, amely a Megrendelő, Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő, Vásárló egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

4.10. Az Eladó nem köteles olyan ékszerek visszavételére, melyet Megrendelő, Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépítet, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott

4.11. Ha az Eladó a Megrendelő, Vásárló által megrendelt Ékszer szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Megrendelő, Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 8 napon belül visszatéríti részére, az a szerződés felbontásának minősül Eladó részéről. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

4.12. Amennyiben a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (vételárat), ideértve a fuvarozási (szállítási) költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az ékszert, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra az ékszert indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldik az ékszert.

Az ékszer visszaküldésének közvetlen költségét, szállítási költséget a Megrendelő viseli. A Megrendelő köteles megtéríteni az Eladó ésszerű költségeit, amennyiben azt kéri, hogy az Eladó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 14 (tizennégy) napos elállási határidő lejárta előtt kezdje meg. Erre irányuló kérését a Megrendelő köteles az Eladóval tartós adathordozón (pl.: e-mail) kifejezetten közölni.

5. TITOKTARTÁS

5.1. A Megrendelő, Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.

5.2. A Megrendelő, Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

5.3. Azzal, hogy a Megrendelő, Vásárló információkat és adatokat közöl ezen az Online Boutiqueon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

5.4. A Megrendelő, Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Eladó adatbázisába.

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. Az oldalon megtalálható valamennyi ékszert megvásárolhatja online. Az ékszer ismertetőjénél Eladó közli az ékszer paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Megrendelőt, Vásárlót terhelik.

6.2. Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. A Megrendelő, Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 72 órán belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 72 órán belül, úgy az Eladó a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Megrendelő, Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Megrendelő, Vásárló számára a leszállított Ékszerekről. A Megrendelő, Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

A Megrendelő, Vásárló az utalásnál fel kell tüntesse a számla sorszámát.

6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Ékszer vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Megrendelő, Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.5. Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Ékszerekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Megrendelő, Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető a Megrendelő, Vásárló felhasználói fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül a felhasználói fiókban megadott e-mail címre, továbbá papír alapon csatoljuk az ékszerhez.

Az online számla mellett e-mail-en is elküldésre kerül a kezelési útmutató és a garancia jegy.

6.6. A Megrendelő, Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Megrendelő, Vásárló rendelkezésére. A Megrendelő, Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

Személyes átvételre csak a Budapesti Apacs boltokban van lehetőség. Személyes átvétel esetén a banki átutalás beérkezése után a megrendelést követő nyolcadik nap utáni naptól átvehető. A kiválasztott telephelyre a megrendelés érkezését e-mailben jelezzük a megrendelőnek. A számla kiállítása átvételkor történik. Az Apacs boltokban nyitvatartási időben, de 1 órával a zárás előtt kell átvenni a rendelést.

6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Megrendelő, Vásárló erről írásban tájékoztathatja az Üzemeltető ügyfélszolgálatát.

6.8 Az Eladó által meghatározott teljes vételár megfizetése

A fizetés előre utalással történik.

6.8.1. Vásárlás átutalással

Bankszámla száma: Budapest Bank 10102086-68917800-01005001

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. Az ékszerek jellemzően 1-10 munkanapon belül szállítja Eladó, a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a +36 70 388 87 85-as telefonszámon kérhet a Megrendelő, Vásárló.

Szállítási költséget az Eladó (cégünk) vállalja. Szerződött partnerünk a GLS Hungary csomag és logisztikai KFT.

7.2. Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A csomag lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Megrendelő, Vásárlónak kell gondoskodnia Kizárólag Magyarország területére vállaljuk a szállítási költséget.

Nem Magyarországra történő szállítás esetén az előre kifizetett csomag szállítási költsége a Megrendelőt, Vásárlót terheli.

7.3. A Megrendelő, Vásárló az ékszer átvételekor köteles a csomagolás, az ékszer sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben az ékszer sérülten érkezik Megrendelőhöz, Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni, és az ékszert vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával Megrendelő, Vásárló igazolja Eladó és a futárszolgálat felé az ékszer sértetlenségét, Amennyiben az ékszert a Megrendelő, Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy az ékszer sérült, úgy utólag Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell Eladónak bejelenteni. Ezt követően Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

7.5. A futárinfó menübe, ha van jelezni való információ, kérjük a Megrendelőt, Vásárlót, írja be.

7.6. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Megrendelő, Vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége. Mindebből következik, hogy ezen kötelezettsége megsértéséből eredő következményekért Eladó esetleg költségeiért a Megrendelő, Vásárló felel.

7.7. A GLS által megadott 9:00-17:00 közötti időintervallumban van csak kiszállítás.

8. SZAVATOSSÁG

8.1 Kellékszavatosság:

8.1.1.Az Eladó hibás teljesítése esetén a Megrendelő, Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2.A Megrendelő, Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

8.1.3. A Megrendelő, Vásárló a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért az ékszerhibákért, amelyek az ékszer átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a Megrendelő, Vásárló kellékszavatossági nem tudja érvényesíteni.

8.1.4. A Megrendelő, Vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

8.1.5. Ha Megrendelő, Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

8.1.6. Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő, Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

8.1.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Megrendelő, Vásárló igazolja, hogy az ékszert az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő, Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság:

8.2.1. Az ékszer abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a forgalmazó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Megrendelő, Vásárló az ékszer átvételétől számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

8.2.2.Termékszavatossági igényét a Megrendelő, Vásárló az Eladóval szemben gyakorolhatja. Az ékszer hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek, Vásárlónak kell bizonyítania. A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- az ékszert nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető vagy

 - az ékszer hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered, pl.: fémjel

8.2.3. A Megrendelő, Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8.3. Jótállás:

8.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal.

8.3.2.Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.3.3. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Megrendelő, Vásárló kérheti az ékszer cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak nem áll módjában az ékszer cseréje - készlethiány, vagy egyéb ok miatt-, a Megrendelő, Vásárló a javítást vagy az árleszállítást igényelheti, illetve a vételár visszatérítését abban az esetben, ha sem az ékszer cseréjére sem a javítására, sem árleszállításra nincs lehetőség.

8.3.4. Amennyiben a Megrendelő, Vásárló az ékszer meghibásodása miatt az ékszer átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles az ékszert kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.3.5. A megvásárolt ékszerekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük, használja a http://www.apacsekszer.hu oldalt, vagy a +36 70 388 87 85 telefonszámot, vagy a apacssilverweb@gmail.com email címet.

8.4. Egyéb feltételek:

8.4.1.Az online áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett ékszer.

8.4.2. Eladó általi panaszkezelés: amennyiben a Megrendelőnek, vevőnek a megrendelt ékszerrel, az Eladóval, az Eladó szállító partnerével kapcsolatosan problémája van, úgy azt az alábbi elérhetőségek bármelyikén szóban, írásban közölheti az eladóval.

A Megrendelő, Vásárló írásbeli panaszát az Eladó a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a panasz beérkezését követő 30(harminc) napon belül kivizsgálja és annak eredményéről a panasz benyújtásával egyező módon vagy a Megrendelő, vásárló által megjelölt módon tájékoztatja.

Ha a Megrendelő, vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak, megrendelőnek átadni,
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak, megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,
írásbeli panaszt a vállalkozás, eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

Online vitarendezési fórum, békéltető testület

Amennyiben a Megrendelő, Vásárló álláspontja szerint a panasza nem megfelelően került elbírálásra, úgy jogvita rendezésére a panaszát az alábbi hatóságoknak küldheti meg:

Panaszát megküldheti az online vitarendezési platform (ODR platform) részére.

ODR link: http://ec.europa.eu/odr

Az ODR platform az EU-n belül fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végig mennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára.

A Megrendelő, Vásárlónak panaszával lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A békéltető testület a fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az (1) és (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárási együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a testület értesítésének kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztó alátámasztó bizonyítékokat csatolni. Köteles továbbá a Vállalkozás továbbá a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (eseti alávetés) vagy ennek kizárására vonatkozó nyilatkozatát illetően válasziratát megküldeni a békéltető testület számára.

A vállalkozás köteles biztosítani egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét a meghallgatáson.

A vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

http://www.nfh.hu

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36 30 940 7039

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Vállalkozó nyilatkozik, miszerint békéltető testületnél általános alávetési nyilatkozatot nem tett. Az ÁSZF az Eladó és a vele szerződéses kapcsolatba lépő megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételei tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó Webáruház (Online Boutique) tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, különösen a Polgári Törvénykönyvben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamit az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, és a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Alkalmazott jogszabályok:

151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a Vásárlóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy a Vásárlónak minősül.

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a Vásárlóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a Vásárló számára.

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a Vásárló és a vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vásárlóra.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött fogyasztói szerződésekre kell alkalmazni.

9. § E rendelet 7/A §-a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (2) bekezdés d) pontjának való megfelelést szolgálja.

Visszavételi protokoll

14 napon belül kell kérni a visszavásárlást.
Csak sérülésmentes, nem használt, nem hordott, garanciajeggyel ellátott, dobozba csomagolt ékszereket veszünk vissza.
Amennyiben a vásárlástól eláll a Vásárló, úgy a visszaküldés teljes költsége őt terheli. Ennek összege körülbelül 1500-2000 Forint.
Ha utánvéttel történik a visszaküldés, azt nem áll módunkban átvenni.
Amennyiben a saját költségére a Megrendelő, Vásárló visszaküldi az általa megrendelt ékszert, akkor ha nincsenek kizáró okok a visszavásárlás megtörtéhez, akkor 2000 Ft szállítási költség kerül levonásra a visszautalandó összegből. (Ennyi volt a címzetthez való csomageljuttatás részbeni költsége.
Visszavásárlás, nem realizálható a következő körülmények esetén:

Visszaélés okán
Gondatlanságból fakadó sérülés miatt
Szakszerűtlen tisztítás miatt
Szerencsétlen baleset miatt
Természetes kopás következtében
Jogosulatlan szolgáltatások okán
A nemzetközi ékszerkiállítások „kisasszony használat” definíciója okán.

A szerződés szerinti visszavásárlás végén az eladó sztornózza a kiállított számlát.

9. AZ ÉKSZEREK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. Az ékszerek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette az ékszer vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

10. FELELŐSSÉG

10.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Megrendelő, Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely az ékszerek használatából származnak, azoknak a Megrendelő, Vásárló részére történő átadása után .

10.2. Eladó nem vonható felelősségre az Ékszerek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

12. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: Silver Store Kft. székhely: 1089 Budapest, Gaál Mózes utca 5-7. fsz.10. , cégjegyzékszám: Cg. 01 09 569730, adószám: 12249350-2-42

12.1. Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához.

12.2. Megrendelő, Vásárló: az az Ügyfél, aki a  oldalon rendelést adott le.

12.3. Felhasználói fiók: a Vásárló a http://www.apacsekszer.hu oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a http://www.apacsekszer.hu oldalon az általa kiválasztott ékszeret a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.

A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt ékszerekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló által a http://www.apacsekszer.hu-n kiválasztott ékszereket/összeállított ékszerlistákat.

12.4. Szerződés – az Eladó és a tőle ékszeret a http://www.apacsekszer.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

13. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

13.1. Regisztráció

A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruház (Online Boutique)ban.

14. IRÁNYADÓ JOG

A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire a Magyar Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.

15. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

 

Érvényes: 2020.05.20.